fbpx

EX OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE

OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE: SAMO1PLANET (SLOVENSKI NACIONALNI MLADINSKI ORKESTER, ŽIVA PLOJ PERŠUH IN GOSTI)

O PROJEKTU

Datum predvajanja: 22. apr. 2021
Dolžina posnetka: 1 ur 15 min. 43 s.
Slovenski nacionalni mladinski orkester sestavljajo najperspektivnejši slovenski glasbeniki, stari od 12 do 22 let. Namen orkestra je navduševanje za glasbeno umetnost in umetnost nasploh, tkanje prijateljskih vezi in učenje. Mladi na odru razvijejo svoj potencial in se ga naučijo uporabljati v skupini, obenem pa se naučijo raznovrstnosti glasbenih in osebnostnih poti. Samo1planet je najmočnejši poziv projekta Care4Climate širšemu občinstvu k ozaveščanju in delovanju v dobrobit našega edinega planeta. CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih udeležencev spodbuja izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

SL